Järn i dricksvattnet

· Träning
Author

Sverige har ett av världens bästa vatten! Och när man tränar mycket behöver man dricka mycket vatten. Det gäller även för dem som bara vill vara hälsosamma och må bra i kroppen. Men allt vattnen har samma kvalitet oavsett vart du får det ifrån. Beroende på hur vattenledningarna just där du bor ser ut kan ditt vatten innehålla olika mängd metaller.

Hushåll, fritidshus och andra fastigheter med egen brunn kan behöva kontrollera att järn- och manganhalten i vattnet håller en bra nivå. För höga halter av järn i vattnet brukar märkas genom att vattnet luktar och smakar metall eller får en gul- eller brunaktig färg som kan fläcka tvätt och disk. Att under lång tid dricka vatten med för höga värden av järn och mangan kan vara mycket skadligt för hälsan och kan leda till förgiftning. Boskapsdjur som druckit sådant vatten under längre tid har avlidit efter svåra fall av diarré.

Om du har för höga halter av järn och mangan i ditt dricksvatten kan du behöva installera ett filter. Du kan beställa sådana filter från bland annat Rentons hemsida. Renton erbjuder tre olika varianter av järn- och manganfilter med olika reningskapaciteter och automatisk eller manuell backspolning. Om du inte vet vad ditt hem behöver så kan du boka en kostnadsfri rådgivning för att få reda på vad som fungerar bäst för ditt behov.

När du beställer en offert är det viktigt att först ha gjort en vattenanalys. Om du inte redan har resultaten av ett nytaget vattenprov kan du få hjälp av Renton att beställa en vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium. Denna tjänsten går även den att beställa från deras hemsida. Förutom järn och manganhalten i ditt vatten kan du också få reda på om ditt vatten innehåller andra ämnen som kan vara skadliga att dricka i stora mängder.